Ahon Enschede

Administratie Helpdesk Oost Nederland

Privacybeleid Ahon

Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor, dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de wet A.V.G. ( algemene verordening gegevensbescherming 25-05-2018 ).