Ahon Enschede

Administratie Helpdesk Oost Nederland

Incasso

Ahon Enschede vordert in opdracht van derden gelden in. Door middel van een correcte benadering probeert zij, transparant haar werkzaamheden uit te voeren. De werkzaamheden worden door Ahon Enschede uitgevoerd conform de richtlijnen van de Wet Incasso Kosten ( W.I.K. 01-juli-2012).

Sinds een aantal jaren kent Ahon Enschede een nauwe samenwerking met het kantoor van een gerechtsdeurwaarder. Naast deze samenwerking beschikt Ahon Enschede indirect over een landelijke buitendienst, waardoor elke debiteur in Nederland, door een buitendienst-inspecteur op een woon- en/of verblijfadres kan worden bezocht.

Elke vordering dient online te worden aangeboden via de website www.ahon.nl.
Kies hierna de link Incasso Digitaal Aanleveren.
Ahon Enschede staat geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder: 1468534.

Direct na overdracht van een vordering aan Ahon Enschede wordt de debiteur schriftelijk van deze overdracht in kennis gesteld, dat de vordering uit handen is gegeven. Tevens wordt debiteur schriftelijk in kennis gesteld, dat Ahon Enschede vanaf het moment van overdracht voor deze vordering het aanspreekpunt is.

Alle geïncasseerde gelden worden door de debiteuren gestort op rekening van Ahon Incasso Enschede.

Incasso digitaal aanmelden