Ahon Enschede

Administratie Helpdesk Oost Nederland

Bezwaarschrift

Ahon Enschede biedt ondersteuning met betrekking tot het schrijven van een bezwaarschift.
In de loop der jaren heeft Ahon Enschede in opdracht van derden, lees particulieren, bezwaarschriften geschreven naar diverse grote landelijke instanties.

De geadresseerden varieerden van gemeentelijke instellingen tot Kpn.com – UVW – Menzis – ANWB enz. Helaas heeft de ervaring geleerd, dat gesettelde instanties, als voornoemd, steeds minder klantgericht te werk gaan. Door deze werkwijze vallen veel particulieren tussen de wal en het schip.
Een bezwaarschrift kan soms noodzakelijk zijn om het verzoek van de aanvrager in te willigen.

Afgelopen periode heeft Ahon Enschede met de door haar geschreven- en ondersteunde teksten resultaten geboekt. De werkwijze is eenvoudig. Ahon Enschede bekijkt de aanleiding, om een bewaarschrift te schrijven. Is de probleemstelling duidelijk, dan schrijft Ahon Enschede het bezwaarschrift.
Het document wordt alleen niet op naam van Ahon Enschede geschreven, maar deze levert de blanco tekst aan, die door de opdrachtgever integraal kan worden overgenomen. De opdrachtgever is daardoor zelf verantwoordelijk voor het verzenden van het bezwaarschrift.
De aangeschreven instantie zal, indien men het fatsoen behoudt, de opdrachtgever aanschrijven.

Als vergoeding voor het intakegesprek, het opzetten van de tekst van het bezwaarschrift alsmede een eventuele reactie van de aangeschreven instantie, berekent Ahon Enschede een basisbedrag van € 47,50 exclusief btw. Mocht de voorbereiding tot het schrijven van een bezwaarschrift meer tijd vergen, zal Ahon Enschede, in overleg met de opdrachtgever, het basisbedrag in alle redelijkheid verhogen met een x %.

Belangstellenden kunnen met betrekking tot de aanvraag van het schrijven van een bezwaarschrift via info@ahon.nl contact opnemen.
Telefonisch is ons kantoor bereikbaar:
maandag t/m dinsdag en donderdag t/m vrijdag van 08.30 tot 11.30 uur onder 053 – 4368558. Vanzelfsprekend werkt Ahon Enschede met in achtneming van de uiterste discretie.