Ahon Enschede

Administratie Helpdesk Oost Nederland

Ahon richt haar aandacht op:
  • Invorderen van gelden in opdracht van derden < incasso >.
  • Ondersteuning administraties MKB – ZZP’ers
  • Opzetten administraties
Ahon Enschede heeft met betrekking tot haar incasso werkzaamheden nauwe samenwerking met een gerechtsdeurwaarder.

Achter de tabs op deze website worden de verschillende onderdelen van Ahon Enschede nader toegelicht.